Promotion/โปรโมชั่น

Zoride Motorbike Rental ร่วมแคมเปญ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ลูกค้าที่สนใจเช่ารถจักรยานยนต์ สามารถลงทะเบียนและซื้อของขวัญผ่านทาง www.100เดียวเที่ยวทั่วไทย.com   

Visitors: 191,401