About us/ข้อมูลบริษัท

Zoride Motorbike Rental is parts of Porsible Company limited. We are 20 years experience in Selling business, Hire purchasing motorbike and scooter in Pattaya.

We assure you that rental motorbike are new, safe, high quality and high maintained by our own automotive personal .Our company’s philosophy is to provide service to satisfy our clients.
 
Zoride Motorbike Rental เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทปอสิเบิล จำกัด  เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับซื้อ-ขาย เช่าซ์้อรถจักรยานยนต์ ในพัทยามามากกว่า 20 ปี ด้วยคุณภาพรถที่ดีโดยทีมช่างชำนาญการภายในร้าน มีการตรวจเช็ครถก่อนส่งมอบ รวมทั้งนโยบายของร้านที่ต้องการให้ลูกค้าพีงพอใจสูงสุดในการบริการของเรา
 

 Zoride 赁行所属于Zoride有限责任公司,我们有20年的摩托/小型摩托车销售和租赁经验。我们确保你所租到的摩托车是新的,自动的,安全的,高质量的,有维修保障的


Visitors: 232,867